Serviceavtale for bedriftskundar

Egset Ventilasjon utfører service på alle typer ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg.

Serviceavtalen tek vare på investeringa di og utnyttar potensialet for å spare energi – der enkle tiltak kan gi store gevinstar.

Lang fartstid og brei kompetanse, gjer oss til eit trygt val!

Les meir om serviceavtale