Behovsstyrt ventilasjon levert til Hotel Union Øye

Vi gratulerer Hotel Union Øye med nye konferansesalar der Egset Ventilasjon AS har levert behovsstyrt ventilasjon i 2013.

I ein historisk bygning er det naudsynt at ein må være kreativ. Vi har klart å integrere kanalar i bygningkroppen og ombygginga framstår som perfekt. Godt samarbeid med byggherre har bidratt til dette. Grunntanken bak behovstyrt ventilasjon er å ventilere og klimatisere akkurat så mykje som nødvendig. Hverken meir eller mindre.

Med behovsstyrt ventilasjon optimaliserar vi ventilasjonsanlegget og oppvarmingskostnadane reduserast. HER ER DET MYKJE PENGAR Å SPARE. Systemet er forholdsvis enkelt oppbygd som eit plug-and-play system. Vi tar hand om anlegget frå A til Å. Det enkle er ofte det beste.

Vi gratulerer og takkar for tilliten og ynkjer Hotel Union Øyel lykke til framover.