Bekymringslaus varme

Når haustvinden røskar i husveggane er det godt å krype inn i eit varmt hus. Med varmepumpe får ein god og lun varme – heilt utan bekymringar.

Oppvarming frå varmepumpe er trygt og bekymringsfritt, ingen kan brenne seg på den og den er sikker på alle nivå. Ikkje minst gjer den deg stabile temperaturar.

Godt inneklima
Ifølgje Norges Astma og Allergiforbund er ein jamn innetemperatur på mellom 20-22 grader optimalt for både vaksne og barn. For høge eller låge temperaturar kan gje helseplager som trøyttleik, nedsett yteevne og hovudpine. Og barna våre er meir sensitive enn oss.

Ein jamn temperatur gjer eit godt inneklima som er fint å leve i. Varmepumpene er i tillegg med på å filtrere lufta for støv og bakteriar, og dermed betre innelufta ytterlegare.

Gode finansieringsmoglegheiter
Å skaffe seg varmepumpe, kan vere ei stor investering for mange. Men det vil vere ei god økonomisk løysing i lenga. NVE slår fast i ein rapport frå 2020 at varmepumper er eit særs lønsamt alternativ til meir effektiv oppvarming av bygningar.

Vi tilbyr ei løysing med 24 månaders nedbetaling. Sjekk ut her.

Din lokale ekspert på varmepumper
Kjøper du varmepumpe frå din lokale og komplette leverandør, Egset Ventilasjon, får du kvalifisert personell til å montere varmepumpa på ein så god måte at du slepp å tenkje på den før første service om fem år.

Egset Ventilasjon er kvalitet og god service.
Kontakt oss for tilbod på varmepumpe med komplett installasjon.

Fyll ut skjema under så tek vi snarleg kontakt med deg.