Egset Ventilasjon leverer inneklima til VCA i Volda

Mandag 7. desember 2020 vart Volda Campus Sparebank 1 Arena (VCA) overlevert til eigarane. – Det er store dimensjonar på ventilasjonsanlegga i den nye storstova i Volda, konstaterer dagleg leiar Espen Egset i Egset Ventilasjon AS i Volda. Heile 90.000 kubikkmeter frisk luft pr time fordelt på fire ventilasjonssystem syter for godt inneklima.

– Det er store dimensjonar for ventilasjon i kjellaren på VCA i Volda, seier dagleg leiar og leverandør Espen Egset i Egset Ventilasjon AS (foto: Ove Krumsvik).

Lufta er styrt av CO2- og temperaturfølarar ute i lokalet. På bileta ser vi Espen Egset i teknisk rom omgitt av store kanalar på heile 1,5 meter i diameter. – Det er alltid kjekt å kunne levere kvalitet til rett pris og til rett tid, seier ein nøgd Espen Egset.

VCA ventilasjonsanlegg kjeller Espen Egset
– Det er store dimensjonar for ventilasjon i teknisk rom på VCA i Volda, seier dagleg leiar og leverandør Espen Egset i Egset Ventilasjon AS (foto: Ove Krumsvik).

Det er Egset Ventilasjon AS som har stått for prosjektering, levering og montering av ventilasjonsystema i Volda Campus Sparebank 1 Arena (VCA) i Volda. Anlegget med 4 kraftige aggregat for friskluft vart overlevert til eigarane i desember 2020, men vert offisielt opna i januar 2021.

Volda Campus Sparebank 1 Arena (VCA) ligg sentralt til ved E39 ved Høgskulen i Volda og vart overlevert til eigarane mandag 7. desember 2020 (foto: Ove Krumsvik).

Egset Ventilasjon AS og dei tilsette takker for oppdraget og gratulerer VCA med det flotte anlegget som på det meste kan ta 2.000 tilskodarar.

Volda Campus Sparebank 1 Arena har ein kapasitet på 2.000 tilskodarar ved hovudbana (foto: Ove Krumsvik).

Du kan lese meir om Volda Campus Sparebank 1 Arena (VCA) på heimesida med adresse https://voldacampusarena.no.

Volda Campus Sparebank 1 Arena (VCA) ligg sentralt til ved E39 ved Høgskulen i Volda og vert offisielt tatt i bruk for brukarar og publikum i januar 2021.