Heltne 2

Studentsamskipnaden i Volda fekk i 2018 tilsagn om statsstøtte til 120 nye hyblar i Volda. Veidekke er Totalentreprenør. Egset Ventilasjon takkar for tilliten og gler seg til å skape eit godt inneklima for dei nye bebuerane som kjem for å studere i Volda.

Dei nye studentboligene skal etter planen ligge nordvest for Heltne studentheim. I motsetning til nabobygningen, skal Heltne 2 bygges i massivtre.

1. oktober 2018 starta bygginga av dei 120 nye hyblane på Heltne. Nybygget og opparbeiding av uteområdet skal vere ferdig i desember 2019. Prosjektet har ein kostnad rekna til 102 millionar kroner og planlagt innflyttingsklare i januar 2020.