Jobb hos Egset Ventilasjon

Bli ein del av vår kvardag
Kvardagen i Egset Ventilasjon er variert og fleksibel – der dei fleste stort sett styrer sine eigne kvardagar. Hos oss setter vi folka fyrst. For oss betyr det å skape eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Mellom anna betyr det god oppfølging og rettleiing for alle våre tilsette.

Klikk her for å sende open søknad

Kvifor jobbe hos Egset Ventilasjon?

 • God opplæring, oppfølging og rettleiing
 • Samansveisa gjeng med tverrfaglig kompetanse
 • Variert kvardag, tilpassa deg
 • Du styrer dine oppdrag og din kvardag
 • Fokus på læring, HMS, og godt arbeidsmiljø
 • Gode lønsbetingelsar, pensjonsordning og godtgjersle
 • Sosiale samankomstar
 • Høve til videreutdanning og kursing

Vi tilpassar læringskurven til kvar tilsett basert på deira si individuelle erfaring. Vi gir rom for meistring, med fokus på gradvis læring, men også høve for å styre eigen kvardag. Her får du nytte deg av ein bratt læringskurve, med utføring, oppfølging, fakturering og kontinuerleg overvåking av eigne prosjekt. Med fleire kvalifikasjonar og læring på tvers av folka våre, skapar vi solide samarbeid.

Uansett læringskruve gir vi rom for at dei tilsette skal oppleve mestringsfølelse, kor ein får tid til å forstå, med fokus på korrekt tidsbergening og påliteligheit. Dette er faktorar som kostar lite, men som krevst for å få eit fungerande og godt arbeidsmiljø.

Klikk her for å sjå video om du ikkje ser vindu med video over

Hos oss kan du forvente gode vilkår for løn og godtgjersle! Og er du svolten på vidareutdanning og kursing, er det og høve til det.

I tillegg til å ha det kjekt på jobb, planlegger vi sosiale samankomstar i løpet av året, som middag, quiz og andre kjekke samkome. Eit sosialt og samansveisa arbeidsmiljø er nemlig ein viktig faktor for høg trivsel og ein god, samansveisa gjeng på tvers av vår verksemnd.

Fakta om Egset Ventilasjon

 • Etablert i 1998 og har over 20 års erfaring
 • Hovedkontor i Furene Industriområde i Volda kommune
 • To etablerte avdelingar, Volda og Ålesund, med totalt 17 tilsette
 • Egset Ventilasjon har bygd opp brei kompetanse innan ventilasjonsløysingar og varmepumpeløysingar for næringsverksemd, offentlege institusjonar og private heimar

Per Ole Sollid Egset 2021

Er du den personen vi ser etter?
Vi er alltid på jakt etter rette profiler og no ser vi etter:

Prosjektleiar ventilasjon

 • Leie og følgje opp prosjekt 
 • Økonomi
 • Kundekontakt 
 • Kalkulering ventilasjon
 • Ansvar for tekniske løysingar
 • Framdrift samt HMS/KS i eigne prosjekt

Montør ventilasjon

 • Montering av ventilasjonskanalar og utstyr 
 • Montering av klimateknisk utstyr
 • Gjennomføring av arbeider iht. bedriftens HMS og kvalitetsrutiner

Kuldeteknikar og lærling kuldeteknikar

 • Kuldetekniske installasjonar
 • Service og oppfølging
 • Arbeid med både store og små kuldeanlegg -og varmepumper. 

Betongsager (diamantskjærar):

 • Arbeid med diamantar og styring av presisjonsverktøy
 • Nøkkelrolle i mange prosessar 
 • Utsaging i betongkonstruksjoner
 • Gjennomføre arbeid iht. bedriftens HMS og kvalitetsrutiner

Vi set pris på mangfold og ulik kompetanse og ynskjer lav terskel for å slå av ein prat dersom du kjenner deg igjen i følgjande forventningar:

 • Påliteleg og punktleg
 • Positiv og løysingsorientert
 • Har utdanning innan VVS, energi og klima, bygg og anlegg, elektro, mekanikar eller anna teknisk bakgrunn
 • Erfaring frå liknande jobbar
 • Sjølvstyrt og lærevillig
 • Serviceinnstilt

Er du interessert i å jobbe hos Egset Ventilasjon? Ta kontakt med daglig leiar Espen Egset på telefon 952 07 919 eller fyll ut kontaktskjema under.

Manglar du CV? Legg uansett ved ein søknad. Vi oppfordrar deg til å legge ved referanser frå siste arbeidsplass. Dersom du er ein aktuell kandidat, tek vi kontakt. CV kan ettersendast ved behov. Alle felt i skjema merka med raud stjerne * er nødvendige felt og må fyllast ut.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.