Kuldeteknikar

Kvardagen i Egset Ventilasjon er variert og fleksibel – der dei fleste stort sett styrer sin eigen kvardag. Hos oss set vi folka først. For oss betyr det å skape eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Mellom anna betyr det god oppfølging og rettleiing for alle våre tilsette.

I denne rolla får du ein særdeles variert kvardag, kor du jobbar høgt og lavt med montering av varmepumper, rør og tekniske løysingar gjeldande kjøl, frys, ventilasjon, varmepumpe og automasjon. I stillinga vil du få tildelt ein bil, fleksibilitet til å styre mykje av eigen kvardag og spennande utfordringar.

Søk her
Øyvind og Per Ole i kjølerom

Arbeidsoppgåver

 • Kuldetekniske installasjonar 
 • Arbeid med ventilasjonsanlegg med intergrert varmepumpe og aircondtion-system
 • Sveising 
 • Feilsøking 
 • Reparasjonar 
 • Service og oppfølging av prosjekt 
 • Kundekontakt

Eigenskapar

 • Løysingsorientert 
 • Serviceinnstilt 
 • Påliteleg og punktleg
 • Sjølvstyrt og lærevillig
 • Erfaring frå liknande jobbar
 • Fagbrev innan kuldeteknikk eller anna bakgrunn og erfaring innan elektro, automasjon eller maskinfag.

Kvifor jobbe hos Egset Ventilasjon?

 • God opplæring, oppfølging og rettleiing
 • Samansveisa gjeng med tverrfaglig kompetanse
 • Variert kvardag, tilpassa deg
 • Du styrer dine oppdrag og din kvardag
 • Fokus på læring, HMS, og godt arbeidsmiljø
 • Gode lønsbetingelsar, pensjonsordning og godtgjersle
 • Sosiale samankomstar
 • Høve til videreutdanning og kursing

Send oss ein søknad

Er du interessert i å jobbe hos Egset Ventilasjon? Ta kontakt med daglig leiar Espen Egset på telefon 952 07 919 eller fyll ut kontaktskjema under.

Manglar du CV? Legg uansett ved ein søknad. Vi oppfordrar deg til å legge ved referanser frå siste arbeidsplass. Dersom du er ein aktuell kandidat, tek vi kontakt. CV kan ettersendast ved behov. Alle felt i skjema merka med raud stjerne * er nødvendige felt og må fyllast ut.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.