Kvalitet i alle ledd

Egset Ventilasjon leverar profesjonelle ventilasjonsløysingar til næringsverksemd, offentlege institusjonar og private hushald. Produkt og tenester er mellom anna: ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjølerom- og fryserom, service/reparasjon og tilbehør til levert utstyr, samt betongsaging og kjerneboring.

 

Våre prosjekt