Fokus på mer luftvolum inne og lenger ventilasjonstid

I bygninger med mekaniske ventilasjonsanlegg anbefales utvidede driftstider. Sørg for at ventilasjonen starter for fullt minst to timer før bygningen tas i bruk, og ikke reduser luftmengden før to timer etter at den er tom for folk. Der det er installert etterspørselsstyrt ventilasjon, bør CO₂-settpunktet senkes til 400 ppm.

La ventilasjonen gå døgnet rundt, gjerne med lavere luftmengde når bygningen er tom, men ikke stopp anlegget helt. Tilfør så mye frisk luft som praktisk mulig.

I bygninger som står tomme på grunn av pandemien – som for eksempel skoler og noen kontorer – anbefales det ikke å stoppe ventilasjonsanlegget helt, men å la det gå hele døgnet med redusert luftmengde. Det hjelper til med å få viruspartikler ut av bygningen og å fjerne dem fra overflater.

Avtrekk fra toalettene bør alltid være i drift døgnet rundt. Sørg for å skape undertrykk, og informer alle om at de må legge ned lokket før de trekker ned – begge deler for å hindre smitte fra avføring til luft.

Åpne vinduer

I bygninger uten mekanisk ventilasjon anbefaler REHVA å bruke vinduene aktivt. Det vil si: Åpne vinduene mye mer enn normalt, selv om det fører til at folk synes det blir for kaldt.

Lufting gjennom vinduene er den eneste måten å øke utskiftingen av luft. Den som kommer inn i et rom, bør åpne vinduene og holde dem åpne i et kvarters tid, spesielt hvis det har vært andre der tidligere.

I bygninger som har mekanisk ventilasjon, kan vinduene brukes i tillegg for å øke utskiftingen.

Åpne vinduer fra toalettene, derimot, bør unngås, siden de kan slippe luft med smitte gjennom til andre rom.

Fukt og kjøl til liten nytte

Endret temperatur eller luftfuktighet kan vanligvis redusere virusfare. Mot Covid-19, derimot, er det til liten nytte. De forskjellige koronavirusene tåler miljøendringer godt og svekkes ikke før fuktigheten blir over 80 prosent og temperaturen passerer 30 grader. Derfor er det ingen grunn til å endre innstillingene for temperatur eller fukt.

Varmegjenvinnere kan føre virus som har festet seg til partikler, tilbake inn i bygningen. Lekkasjene er større ved lavere luftmengde. Varmegjenvinnerne bør inspiseres – mange steder er roterende varmegjenvinnere montert feil – og som en del av sjekken må trykkforskjellene måles. Skal du sjekke varmegjenvinnerne, bør du bruke samme beskyttelsesutstyr som når du arbeider i støvete miljøer.

Viruspartikler kan også komme tilbake i en bygning når luften resirkuleres. REHVA anbefaler å unngå sentral resirkulering så lenge det er fare for koronavirus. Resirkuleringsspjeldene bør stenges selv om det fører til problemer med varme- eller kjølekapasiteten. Det er viktigere å hindre smitte enn å garantere behagelig temperatur. Spjeldene bør holdes stengt selv om resirkuleringen er utstyrt med filter

REHVA og Eurovent har fått hjelp fra forskere over hele verden for å gi gode råd om ventilasjon, inneklima, varme og kjøling. De har utarbeidet en firepunktsliste som Egset Ventilasjon følger.

Her er firepunktslisten:

1. Øk luftmengden og øk andelen av frisk luft i systemet.

2. Utvid tiden som ventilasjonsanlegget er i drift.

3. Sjekk at anlegget er riktig montert og innstilt og at det følges opp riktig og i tråd med produsentens anvisninger.

4. Vurder å holde den relative luftfuktigheten innendørs over 30 prosent der hvor det er mulig.

___________________________________________________________________________

REHVA (Forbundet for europeiske foreninger for oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg)

..

.

.

.

.

.

.

Kilde:

https://nemitek.no/inneklima-korona-rehva/europeisk-koronarad-mer-luft/127679?fbclid=IwAR3vDfcXikfRnSfoPO-22FGv9YIJKxgmPJLTe8WO1JYlWGKnJLs25XL4gRo