Montør – Ventilasjon

Kvardagen i Egset Ventilasjon er variert og fleksibel – der dei fleste stort sett styrer sin eigen kvardag. Hos oss set vi folka først. For oss betyr det å skape eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Mellom anna betyr det god oppfølging og rettleiing for alle våre tilsette.

I denne rolla har du ansvar for montering av klimateknisk utstyr for ulike oppdrag, du vil også bli tildelt ein bil. Arbeidskvardagen startar når du set deg i arbeidsbilen, og stillinga gir deg fleksibilitet til å styre mykje av eigen kvardag. Du vil få ein særdeles variert kvardag kor du jobbar både høgt og lavt med dei ulike oppdraga og prosjekta.

Søk her

Arbeidsoppgåver

 • Montering av ventilasjonskanalar og utstyr 
 • Montering av klimateknisk utstyr
 • Gjennomføring av arbeid iht. bedrifta si HMS og kvalitetsrutiner
 • Kundekontakt

Eigenskapar

 • Løysingsorientert 
 • Serviceinnstilt 
 • Påliteleg og punktleg
 • Sjølvstyrt og lærevillig

Kvifor jobbe hos Egset Ventilasjon?

 • God opplæring, oppfølging og rettleiing
 • Samansveisa gjeng med tverrfaglig kompetanse
 • Variert kvardag, tilpassa deg
 • Du styrer dine oppdrag og din kvardag
 • Fokus på læring, HMS, og godt arbeidsmiljø
 • Gode lønsbetingelsar, pensjonsordning og godtgjersle
 • Sosiale samankomstar
 • Høve til videreutdanning og kursing

Send oss ein søknad

Er du interessert i å jobbe hos Egset Ventilasjon? Ta kontakt med dagleg leiar Espen Egset på telefon: 952 07 919 eller e-post: espen@egset.no, eller fyll ut kontaktskjemaet under.

Manglar du CV? Legg uansett ved ein søknad. Vi oppfordrar deg til å legge ved referanser frå siste arbeidsplass. Dersom du er ein aktuell kandidat, tek vi kontakt. CV kan ettersendast ved behov. Alle felt i skjema merka med raud stjerne * er nødvendige felt og må fyllast ut.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Trykk oppdatere i nettlesar (Ctrl+F5) om ikkje feltet fungerar.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Trykk oppdatere i nettlesar (Ctrl+F5) om ikkje feltet fungerar.