Om oss


Egset Ventilasjon skal vere pålitelege, presise og ha den beste og nyaste kunnskapen innan våre ulike fagfelt.

Egset Ventilasjon leverar profesjonelle ventilasjonsløysingar til næringsverksemd, offentlege institusjonar og private hushald.

Produkt og tenester er mellom anna: ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjølerom- og fryserom, service/reparasjon og tilbehør til levert utstyr, samt betongsaging og kjerneboring.

Egset Ventilasjon held til i Furene industriområde i Volda kommune og avdeling i Ålesund. Vi har sidan oppstarten i 1998 bygget opp eit breitt kompetansefelt innan ventilasjonsløysingar for næringsverksemd, offentlege institusjonar og private heimar.

Egset Ventilasjon har 17 tilsette og har sunn økonomi. Du kan kontakte oss her.

Verksemda er medlem i VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) er en bransjeforening i BNL for bedrifter i ventilasjons-, varmepumpe- og kuldebransjen. VKE er  tilknyttet NHO – Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.

VKE logo