På tide med service på varmepumpa?

Hausten og den kalde, skarpe lufta er her. Det er på tide å sørgje for at varmepumpa di fungerer som den skal gjennom heile vinteren. Etter fem år bør varmepumpa di kontrollerast av kvalifisert personell for å sikre at den gjer jobben like bra i tida framover.

Ei varmepumpe gjer deg komfort døgnet rundt, heilt bekymringslaust. Oppvarming fra varmepumpe er i tillegg heilt trygt, ingen kan brenne seg på den og den er sikker på alle nivå. Ikkje minst gjer den deg stabile temperaturar.

Det er viktig å følgje service-intervalla for å hindre at problem oppstår når du minst treng det. På kalde vinterdagar er det greitt å sleppe ein reperasjon på varmepumpa. Difor er det lurt å vere føre var.

Kontakt oss for tilbod på service på di varmepumpe.

Din lokale ekspert på varmepumper
Kjøper du varmepumpe frå din lokale og komplette leverandør, Egset Ventilasjon, får du kvalifisert personell til å montere varmepumpa på ein så god måte at du slepp å tenkje på den før første service om fem år. Vi utfører service på varmepumpa for å sikre jamn og god også varme i åra som kjem.

Egset Ventilasjon er kvalitet og god service.