Produkt og tenester

Egset Ventilasjon skal vere pålitelege, presise og ha den beste og nyaste kunnskapen innan våre ulike fagfelt.

– Espen Egset

Egset Ventilasjon leverar profesjonelle ventilasjonsløysingar til næringsverksemd, offentlege institusjonar og private hushald.

Produkt og tenester er mellom anna: ventilasjonsanlegg, varmepumper, kjølerom- og fryserom, service/reparasjon og tilbehør til levert utstyr, samt betongsaging og kjerneboring.

 

 

 

Ventilasjon

The following is an excerpt.

Egset Ventilasjon prosjekterar og installerar ventilasjon og dx-system for varme og kulde i alle typer bygg og prosessar.

Les meir

Kjøl og frys

The following is an excerpt.

Egset Ventilasjon leverer prefabrikerte kjøle- og fryserom med eller utan innreiing til privat- og proffmarkedet. Våre leverandører er mellom anna Thermolux, Norcool og Novema.

Les meir

Varmepumper

The following is an excerpt.

Egset Ventilasjon leverer varmepumper for alle typer oppvarmingsbehov til alle typer lokaler. Vår spesialitet er dataromkjøling.

Les meir

Betongsaging

The following is an excerpt.

Egset Ventilasjon utfører alt innan betongsaging og kjerneboring. Saging i golv og veggar inntil 720 millimeter. Kjernboring frå 20 millimeter til 650 millimeter.

Les meir

Service og vedlikehald

The following is an excerpt.

På denne sida kan du bestille service på varmepumpa di. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt for service.

Les meir

Jobb hos oss

The following is an excerpt.

Bli ein del av vår kvardag Kvardagen i Egset Ventilasjon er variert og fleksibel – der dei fleste stort sett styrer sine eigne kvardagar. Hos oss set vi folka fyrst. For oss betyr det å skape eit godt og

Les meir