Betongsaging

Egset Ventilasjon utfører alt innan betongsaging og kjerneboring. Saging i golv og veggar inntil 720 millimeter. Kjernboring frå 20 millimeter til 650 millimeter.

Våre kunder er blant anna entreprenører, arkitektar, rådgjevande ingeniører, industri, offentlege verksemder og privatpersonar.

Eit utval av våre tenester

Betongsaging vegg
  • Veggsaging
  • Golvsaging
  • Slissing
  • Tørr- og våtsaging
  • Kjerneboring
  • Meisling