Betongsaging

Egset Ventilasjon utfører alt innan betongsaging og kjerneboring. Saging i golv og veggar inntil 750 millimeter. Kjernboring frå 20 millimeter til 1000 millimeter.

Våre kunder er blant anna entreprenører, arkitektar, rådgjevande ingeniører, industri, offentlege verksemder og privatpersonar.

BETONGSAGING

Vi gjør det meste innen betongsaging og holder oss oppdaterte innen moderne utstyr som
kommer kunden til gode. Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg,
tunneler, broer, kaianlegg, privathus, fjøs m.m. Betongsaging benyttes ved utsaging av vindu,
dører, porter og større åpninger i vegger og dekker, og kan utføres i både ikkebærende og
bærende konstruksjoner.

 • Gulvsaging
 • Betongkutting
 • Veggsaging inntil 75 cm tykkelse
 • Håndsag
 • Kapping av peler
 • Slissing

KJERNEBORING

Vi borer hull til kabler, rør, ventilasjonskanaler og elektrisk anlegg, og har lang og god
erfaring innen kjerneboring og kan kjernebore i alle retninger, også på skrå. Vi borer i
betongater, granitt, sement, stein, leca, mur og tre.

 • Betongboring
 • Hulltakning
 • Hullboring
 • Strømaggregat

MEISLING OG RIVING

Vi utfører meisling og riving både innvendig og utvendig hos private og bedrifter, og har
utstyr til å utføre både små og store oppdrag.

 • Betongmeisling
 • Betongbrekking
 • Pigging

RILLING

Vi riller i fjøs og andre glatte gulv, gangareal og spalter. Dette er med på å forbedre
klauvhelsen til storfe. Raskt og effektivt.  Vi tar på oss oppdrag over hele Søre Sunnmøre.

Eit utval av våre tenester

Betongsaging vegg
 • Veggsaging
 • Golvsaging
 • Slissing
 • Tørr- og våtsaging
 • Kjerneboring
 • Meisling