Innemiljøtesten

Her kan du ta den viktige innemiljøtesten. Dersom du svarer JA på fleire av punkta i testen nedenfor anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Vi har løysinga på dårleg inneklima i heimen og på jobben. Du kan kontakte oss ved å fylle ut skjemaet med personopplysningar OG svare på spørsmåla i Innemiljøtesten og klikke på knappen Send nederst på sida.

Kva kroppen tek inn pr dag

Sunt inneklima ren luft
  • 1 kg mat
  • 2 kg vann
  • 15 kg luft

Vi er nøye med maten vi tek inn.

Korleis er det med lufta vi tek inn?

NB: Fyll ut alle felt under personopplysningar slik at det er enkelt for oss å kontakte deg.

Type bustad

Helseindikatorer på dårleg innemiljø

Slapp, trøtt og uopplagd
Ja------Nei---

Allergiske og/eller astmatiske reaksjonar
Ja------Nei---

Mykje plaga av hovudpine
Ja------Nei---

Eksem og/eller hyppige infeksjonar
Ja------Nei---

Irritasjonar i auge, på hud eller i luftvegane
Ja------Nei---

Mageproblem, kvalme, frostfornemmelsar
Ja------Nei---

Luftindikatorer på dårleg innemiljø

Når eg steiker/kokar lukter det lenge i bustaden
Ja------Nei---

Avtrekksvifta over omnen sug dårleg
Ja------Nei---

Avtrekksvifta over omnen støyar mykje
Ja------Nei---

Vindauga doggar når eg kokar eller steiker
Ja------Nei---

Etter besøk på toalettet luktar det vondt lenge etterpå
Ja------Nei---

Lufta på toalettet følast innestengd eller fuktig
Ja------Nei---

Etter at eg har dusja er det dogg på speilet
Ja------Nei---

Etter at eg har dusja er rommet fuktig
Ja------Nei---

Etter at eg har dusja er det fuktig i vinduskarmen
Ja------Nei---

Når eg vaknar etter søvn følest lufta innestengd
Ja------Nei---

Eg søv dårleg om natta
Ja------Nei---

Eg føler meg ikkje utkvild når eg vaknar om morgonen
Ja------Nei---

Det blir ofte for varmt på soveromet
Ja------Nei---

Lufta på soveromet følest klam
Ja------Nei---

Når det er mange menneske samla blir lufta ofte dårlegare
Ja------Nei---

Dersom ein eller fleire røyker blir lufta fort tett av røyk
Ja------Nei---

Lufta følest innestengd når eg kjem utanfrå
Ja------Nei---

Lufta i kjellar- eller vaskerom verkar fuktig
Ja------Nei---

Det lukter vondt i romet
Ja------Nei---

Romet virkar rått og klamt
Ja------Nei---

Det er tegn til fukt på golv eller vegg
Ja------Nei---

Det er tegn til mugg eller soppangrep på veggane
Ja------Nei---