Service og vedlikehald

Egset Ventilasjon tilbyr service og vedlikehald på ventilasjonsanlegg, varmepumper og kjøl- og fryseanlegg. Vi er service- og og proffpartner for Systemair og Flexit på ventilasjon og for Nibe og Toshiba på varmepumper.

Per Ole og Øyvind utfører service

Service på varmepumpa. Service gir optimal ytelse og lengre levetid.

For at varmepumpa skal fungere optimalt, anbefaler vi å få utført service hvert 2. år. I tillegg anbefaler vi å jevnleg utføre eige vedlikehald. Les trinnvis informasjon om eigenservice her.

Bytte filter

Ein viktig del av vedlikehaldet er også å bytte filter på varmepumpa. For at di varmepumpe skal fungere best mogleg og lengst mogleg, er det viktig at du utførar regelmessig vedlikehald. Vedlikehald handlar mellom anna om å rense filteret i varmepumpa, med støvsuger og rensespray.

Vær obs på at varmepumper som er plassert på kjøkken, i støvete miljøer og bustadar med husdyr eller røykere krever meir og oftare vedlikehald.

Hugs serviceavtale

Har du ikkje allereie serviceavtale på varmepumpa, er dette noko vi anbefalar å bestille av oss i Egset Ventilasjon. På den måten vil du få ein profesjonell periodisk sjekk, og bli kontakta når tida er inne for ny service.

Prisar

Prisar på service av varmepumpe varierer avhengig av kva som inkluderes. Prisar i henhold til faste takstar (be om tilbod på service på di varmepumpe).

Service utføres av autorisert forhandler

Vi er opptatt av eit godt innemiljø og god helse. Treng du sjekk av di varmepumpe eller ynskjer befaring av oss for å sjekke lufta i huset ditt så kan du ta kontakt med oss.

Her finner du sjekkliste for service på varmepumpe:

 • Utedel: skade, feste / gummidempere
 • Kompressor: vibrasjon, ulyd, oljelekkasje
 • Utedel vifte: vibrasjon, ulyd
 • Varmekabel, termostat: plassering
 • Spenning: måle
 • Driftsstrøm kompressor: måle
 • Rør, rørtrassé, avløp: kontrollere
 • Isolering, plastkanaler: kontrollere, etterisolere
 • Kraner, ventiler, mutterhetter: lekkasje, tiltrekking
 • El.kabler, kontaktpunkter: etterstrammes
 • Vibrasjon, lyd: kontrolleres
 • Kuldemedium, oljelekkasje: lekkasjetest
 • Innedel: feste, rengjøre
 • Innedel vifte: vibrasjon, ulyd
 • Luftfiltre: kontrollere, rengjøre
 • Fjernkontroll, batterier: funksjonstest, sjekk feilkoder
 • Brukermanual: har kunden denne?
 • Sikring, jordfeilbryter: kontrollere
 • Andre merknader

Treng du service?

Kontakt oss her