Ventilasjon

Egset Ventilasjon leverer og monterer moderne ventilasjonsanlegg med eller uten integrert kjøling. Integrert automatikk med norsk meny.

Vi prosjekterar og installerar ventilasjon og dx-system for varme og kulde i alle typer bygg og prosessar.

Våre leverandører er mellom anna Systemair, Flexit, Micromatic, Ventistål og Trox Auranor.

Ventilasjonsanlegg frå Egset Ventilasjon

Våre installasjonar krev at HMS- og reintbygg-prinsippet er på topp. Difor har vi eigen avdeling for betongsaging og kjerneboring. Jobben blir gjort utan støv og vannsøl.

Kvifor ventilere for betre innemiljø?

Sunt inneklima ren luft

Den optimale løysinga:
Ønsker du å oppgradere bustaden din til å bli sunn og energieffektiv er balansert ventilasjon med varme-gjenvinning ei god investering. Rein luft sikrast ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filter.

Alternative oppgraderingar:
Sørg for å installere tilstrekkeleg med friskluftventilar i kjellarrom, soverom, stove og kjøkken.

På badet anbefalast ei fuktstyrt baderomsvifte som også verkar i den kritiske tida etter at badet er nytta og lyset slått av (opp til 15 minutts gangtid kan vere nødvendig når mykje fukt er produsert).

Du er velkomen til å kontakte oss via telefon, e-post eller via kontaktskjema under:

Egset Ventilasjon har avdeling i Volda og Ålesund. Velg den avdelingen som er nærmest deg.
Dersom dette er en generell forespørsel trenger du ikke å velge avdeling.
Personnavn eller selskapsnavn
Telefonnummer må legges inn
Epost-adresse må legges inn
Skriv en tittel for feilen du rapporterer
Beskriv utfordringen, hvilket produkt det gjelder og hvor jobben skal gjøres
Har du bilde av området vi skal installere på, bilde av feil på produktet og/eller bilde av produktnavn/produktnummer/serienummer?
Dette valget er nødvendig i henhald til GDPR