Ventilasjon

Egset Ventilasjon leverer og monterer moderne ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav til energieffektivitet.

Vi prosjekterar og installerar ventilasjon og dx-system for varme og kulde i alle typer bygg og prosessar.

Våre installasjonar krev at HMS- og reintbygg-prinsippet er på topp. Difor har vi eiga avdeling for betongsaging og kjerneboring. Jobben blir gjort utan støv og vatnsøl.

Du er velkomen til å kontakte oss via telefon, e-post eller kontaktskjema

Kontakt oss

Ventilasjonsanlegg frå Egset Ventilasjon

Kvifor ventilere for betre innemiljø?

Den optimale løysinga:
Ønsker du å oppgradere bustaden din til å bli sunn og energieffektiv er balansert ventilasjon med varme-gjenvinning ei god investering. Rein luft sikrast ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filter.

Alternative oppgraderingar:
Sørg for å installere tilstrekkeleg med friskluftventilar i kjellarrom, soverom, stove og kjøkken.

På badet anbefalast ei fuktstyrt baderomsvifte som også verkar i den kritiske tida etter at badet er nytta og lyset slått av (opp til 15 minutts gangtid kan vere nødvendig når mykje fukt er produsert).