Smarte og energivennlege løysingar til Voldaportalen

Første etasje av Voldaportalen er no ferdigstilt. Voldaportalen er teikna av Slyngstad Aamlid Arkitekter og første byggetrinn består av 30 leilegheiter, samt næringsverksemder i første etasje.  Peab.K.Nordang er hovudentreprenør og Egset Ventilasjon har levert smarte og energivennlege løysingar innan ventilasjon, med varmepumpe og kjølefunksjon. Egset Ventilasjon gratulerer Kiwi, Møre apotek og Intersport med nye flotte butikkar i Volda.