Kundeundersøkelse

(Kryss gjerne av på fleire)
(Kryss gjerne av på fleire)
Skala: 0
(Skala fra 1-5 der 1 = Svært lite fornøgd, 3 = Nøytral, 5 = Svært fornøgd)
Skala: 0
(Skala fra 1-5 der 1 = Svært lite sannsynleg, 3 = Nøytral, 5 = Svært sannsynleg)
Dette er et punkt vi må ha i henhold til GDPR
Er det greit at Egset tar kontakt med deg for å høre hvordan du opplevde vår kundeservice?