Service

Service og vedlikehald på varmepumper: Kva bør gjerast og kor ofte?

The following is an excerpt.

Har du investert i ei varmepumpe vil du naturleg nok at den skal fungere optimalt så lenge som mogleg. Varmepumpa kan leve i opptil 15 år om den blir tatt godt vare på. Det er ulike grep du kan ta for at varmepumpa skal yte best mogleg, som reingjering, vedlikehald og service. Her er nokre gode råd til kva som bør gjerast og kor ofte!

Les meir