Skule

Ventilasjonsanlegg i nye Øyra skule i Volda

The following is an excerpt.

Etter to års byggetid er nye Øyra skule ferdig i 2017. Vårt oppdrag  har vore å installere ventilasjonsanlegg i alle areal. Anlegga er styrt av både luftkvalitet, bevegelse og tid.

Les meir