Ventilasjon og luftrensing er med på å redusere spredning av sykdom

I tillegg til rengjøringsrutiner og håndhygiene, er rensing av luft og god ventilering er viktigere enn noen gang. 

– Luftrensning og filter bidrar til å opprettholde rene luftforhold og fjerne forurensninger. Mikroorganismer som fanges opp i filter og ventilasjonssystemet vil tørke ut og dø på grunn av store luftmengder. I tillegg er det selvsagt svært viktig å ha riktige rutiner for hygiene og desinfeksjon i lokalene, forteller Kim Volle, FDV-BIM Ansvarlig i Egset Ventilasjon AS.

Effektive filter

Filter har som oppgave å fange uønskede partikler, gasser og annen forurensninger i luften. Virus er avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod eller lignende for å overleve. Disse aerosolene er store og derfor relativt enkle å fange opp, til og med i vanlige komfortanlegg. 

Noen varmepumper har et system som effektivt renser luften i ditt hjem. En generator i pumpens innedel sender ut ioner i luften som kapsler inn virus og bakterier og hemmer 99,9 % av visse bakterier og viruser i luften.

– Det er selvfølgelig vanskelig å forholde seg til noe man ikke kan se, og det er derfor viktig med gode ventilasjonsanlegg og være med å bidra til å forhindre spredning, sier Kim Volle.

Luftfilter bør skiftes hver 6. eller 12. måned, ifølge Kim Volle

Jevnlig skifte av filter

Det er sterkt anbefalt å jevnlig skifte luftfilter for tilluft og avluft i ventilasjonsanlegg, for eksempel hver 6. eller 12. måned. 

– Egset Ventilasjon anbefaler å kun benytte luftfiltre fra seriøse filterleverandører som kan dokumentere luftfilterets klassifisering (EN-ISO 16890), egenskaper og sertifikater, sier Volle.

Følger retningslinjene

– Vi som arbeider med installering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg og varmepumper følger retningslinjer fra VKE – Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi, for å hindre at det frigjøres uønskede og skadelige forurensninger for brukere av bygget og innemiljøet.

Kilder: NemiTek, byggfakta.no og Panasonic.

Les mer og bestill service