Ventilasjon og luftrensing er med på å redusere spredning av sykdom

Rensing av luft og god ventilering er viktigere enn noen gang.

Rensing av luft og god ventilering er viktigere enn noen gang.