Vi treng lærlingar

Vi søkar lærlingar som er pliktoppfyllande, presise, lærevillige og ikkje minst har ei stor interesse for faget. Hos oss får du moglegheit for å få fast jobb etter endt læretid og tilrettelegging for vidareutdanning. Vi har ledige plassar på begge avdelingar, Volda og Ålesund, kor ein får prøve seg og observere våre tverrfaglege fagfolk som arbeider mot offentleg, næringsliv og private institusjonar.

Vi ser etter følgjande lærlingar

 • Lærling: Ventilasjon
 • Lærling: Kuldeteknikar
 • Lærling: Kulde og varmepumpeteknikk
 • Lærling: Automasjon

Passer til deg som går følgjande linjer

 • Bygg og anlegg
 • Elektrikar
 • Automasjon
 • Kulde og varmepumpeteknikk
 • Ventilasjonsteknikk
 • Mekaniske fag
 • Rørleggar
Søk her

Vi kan tilby

 • God opplæring, oppfølging og rettleiing
 • Samansveisa gjeng med tverrfagleg kompetanse
 • Variert kvardag
 • Du styrar dine oppdrag og din kvardag
 • Fokus på læring, HMS, og godt arbeidsmiljø
 • Gode lønsføresetnadar, pensjonsordning og godtgjersle
 • Sosiale samankomstar
 • Høve til vidareutdanning og kursing

Eigenskapar

 • Løysingsorientert 
 • Serviceinnstilt 
 • Påliteleg og punktleg
 • Sjølvstyrt og lærevillig
 • Praktisk anlagt

Send oss ein søknad

Er du interessert i å jobbe hos Egset Ventilasjon? Ta kontakt med dagleg leiar Espen Egset på telefon: 952 07 919 eller e-post: espen@egset.no, eller fyll ut kontaktskjemaet under.

Manglar du CV? Legg uansett ved ein søknad. Vi oppfordrar deg til å legge ved referanser frå siste arbeidsplass. Dersom du er ein aktuell kandidat, tek vi kontakt. CV kan ettersendast ved behov. Alle felt i skjema merka med raud stjerne * er nødvendige felt og må fyllast ut.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Trykk oppdatere i nettlesar (Ctrl+F5) om ikkje feltet fungerar.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Trykk oppdatere i nettlesar (Ctrl+F5) om ikkje feltet fungerar.